סיכום דירוג הליגל 500 – ניתוח התוצאות ומגמות

ממצאים עיקריים:

 • עליות בדירוג: 61 
 • כניסות חדשות לדירוג: 35
 • ירידות: 48 
 • יציאות מהדירוג: 31
 • כניסות חדשות לדירוג האישי: 17
 • יציאות מהדירוג האישי 6

הערה: הנתונים לא כוללים תחומים חדשים שנכנסו לראשונה לדירוג.

הקרב על הפסגה

לא פחות מ-15 משרדי עורכי דין. הצליחו לטפס השנה לקבוצת האיכות הראשונה (בהשוואה לשלשה בלבד בדירוג צ׳יימברס), כאשר הבולטים ביניהם, עם עליות בשני תחומים או יותר, הם:

 • גורניצקי – 3 עליות לקבוצת איכות 1
 • גרוס – 3 עליות לקבוצת איכות 1
 • ארדינסט בן נתן טולידאנו – 2 עליות לקבוצת איכות 1
 • גולדפרב – 2 עליות לקבוצת איכות 1
 • הירש פלק – 2 עליות לקבוצת איכות 1

ניתן ללמוד שני דברים על סמך נתון זה:

 1. הליגל 500 שואף לתת קריאת אמת, snapshot, של השוק ובניגוד למקבילו צ׳יימברס לא דורש עקביות לאורך זמן ויציבות בקבוצת האיכות השניה לאורך זמן מסוים בטרם העליה לקבוצת האיכות הראשונה. בהמשך לכך, ניתן גם לראות מגמה הפוכה המסתכמת ביותר ירידות מקבוצת האיכות הראשונה בעוד שבצ׳יימברס לרב נראה יציבות יחסית בקבוצת איכות זו.
 2. הליגל 500 הכניס מספר תחומי התמחות חדשים בשנים האחרונות ועדיין מגבש את הדירוג ומייצב אותו.

סיכום הדירוג

רה-ארגון של ליטיגציה מסחרית

31 שינויים בטבלה אחת. הליגל 500 השאיר את משרד ש.הורוביץ ואת משדר מיתר בקבוצת האיכות הראשונה והוריד את יתר המשרדים מטה בדירוג (22 ירידות ליתר דיוק), תוך שהוא מוציא חמישה משרדים מחוץ לדירוג, מכניס ארבעה חדשים לדירוג. רק חמישה משרדים (מלבד מיתר וש. הורוביץ), מתוך דירוג שכולל כ-35 משרדים, שמרו על מקומם בדירוג השנה.

ניתן לצפות, כפי שהיה בשנים עברו, שהרה-ארגון ימשך גם בשנה הבאה כאשר המדרג יעשה מקצה שיפורים ויעלה משרדים בדירוג.

הרחבה משמעותית בתחום הקניין

חדי העין יכלו לשם לב שעם פרסום הדירוג חשף המדרג לראשונה ארבעה תתי תחומים של קניין שאחרי יום הצטמצמו לשניים – FILING AND PROSECUTION: PATENTS, ו FILING AND PROSECUTION: TRADE MARKS AND COPYRIGHTS.

חשוב לציין שפיצול זה לתת נישות של קניין נעשה שרירותית על ידי המדרג לאחר מועד ההגשה כך שמשרדים לא יכלו להגיש לתחומים אלה והמדרג ניזון מטפסי ההגשה בשלשת תחומי הקניין המסורתיים.

קרנות השקעה והון סיכון

תחום נוסף שעבר ארגון מחדש הינו קרנות, בו חמישה משרדים מצאו את עצמם מחוץ לדירוג ושלשה נוספים ירדו בדירוג, בעוד שניים חדשים נכנסו, אחד עלה ושניים נוספים נכנסו לקבוצת האיכות הראשונה. עיקר השינוי הוא בהגדרה של התחום. המדרג, ככל הנראה, רצה למנוע כפילות עם תחום ההי-טק ונתן דגש על הקמת הקרנות. יהיה מעניין לבחון כיצד המדרג יגדיר תחום זה להגשות של 2020 לאור זאת.

מיזוגים ורכישות

התחום בו נרשם מספר העליות הרב ביותר הינו מיזוגים ורכישות – 11 עליות וכניסה חדשה. יתרה מכך, ארבעה משרדים הצליחו לעלות לקבוצת האיכות הראשונה ויצרו קבוצת איכות עם 10 משרדים – דבר לא שגרתי בקרב מדריכי הדירוג הזרים. אפשר לצפות מראש שבסבב הבא יהיה ניסיון לדלל את הפסגה ולכן המשרדים הניצבים כעת בראש יצטרכו להוכיח שמקומם שם על ידי track record ו״תחרות״ המשווה בין אותם משרדים בניסיון לצייר תמונה של מי החזקים יותר בקרב אותה עשירייה. המשרדים שעלו לקב׳ איכות 1 הם:

 • ארדינסט בן נתן טולידאנו
 • גורניצקי
 • גרוס
 • נשיץ ברנדס אמיר

דירוג Hall of Fame

מה שהתחיל כאקט שיווקי מצד ליגל 500 הפך לשחקן קבוע דירוג השנה. דירוג זה, לפי העורך הראשי של הליגל 500, יוקרתי יותר ובעל חשיבות רבה היות ורק מי שדורג כ leading למשך יותר מחמש שנים יכול להכנס ל hall of fame וגם זה לא מובטח. חידוד נוסף הוא שעורך דין המדורג כ HoF לא ידורג גם כ Leading כדי למנוע כפילות. השנה ראינו 17 כניסות חדשות לדירוג ה  Leading, כמעט כניסה לכל תחום התמחות, ובארבעה תחומים נרשמו 2 כניסות לדירוג אישי זה.

ליגל 500 מול צ׳יימברס

שני מדריכי הדירוג הותיקים והיוקרתיים דומים ושונים. הדימיון בכך שהם משרתים קהל יעד מוגדר ולא סוטים מקו זה – עורכי דין שצרכים עזרה כדי להפנות עבודה לאזורים גאוגרפיים בהם הם לא עובדים. לכן ניתן לראות מספר מצומצם של משרדים בכל קבוצת איכות. עיקר השוני הוא בשמרנות. בליגל 500 נראה יותר תזוזות ושינויים, כמו גם הצגת תחומי התמחות חדשים, בעוד שצ׳יימברס דוגלים במבחן הזמן שעיקרו שינוי שמצדיק את עצמו לאורך זמן (יציבות ועקביות). בליגל 500 היו כ-200 שינויים בשנת 2019 (לא כולל תחומים חדשים כדוגמת התחדשות עירונית), בדירוג האישי המחלקתי, ואילו בצ׳יימברס 160 שינויים בדירוג המחלקתי והאישי.

כאשר אנחנו משווים את סך העליות (כניסות חדשות+עליות בדירוג), בין שני מדריכי הדירוג, אנחנו יכולים לראות מספר תחומים בהם המספרים יחסית זהים אבל מבדיקה מעמיקה עולה שאין התאמה בין המשרדים שעלו בליגל 500 ולאלו שעלו בצ׳יימברס. כך למשל, בתחום הבנקאות נרשמו 8 עליות וכניסות חדשות בצ׳יימברס: פישר בכר, אגמון, משרד ERM, ברנע, ארדינסט, תדמור לוי, שבלת ופירון. בליגל 500 ראינו 10 כניסות ועליות אבל רק המשרדים הבאים עלו גם בצ׳יימברס: אגמון, תדמור ושבלת. בשוק ההון המצב דומה, 4 כניסות ועליות בשני המדריכים אבל רק משרד אחד משותף – עמית פולק מטלון. 

 Screen Shot 2019-05-02 at 18.30.58

תגובות

תגובות