עדכונים וחידושים בהגשת ליגל 500

מדריך הדירוג ליגל 500 פרסם את מועד ההגשה לשנת 2020 (מהדורת 2021) לצד מספר שינויים וחידושים, כדוגמת טמפלייט חדש להגשות וטופס ממליצים חדש. השנה, לא התווספו תחומים חדשים, אולם ירד תחום אחד – התחדשות עירונית. מועד ההגשה הינו אחיד לתחומים ולממליצים 10 באוגוסט 2020.

ההגשה מתבצעת באתר האינטרנט של ליגל 500, אנא וודאו מראש שיש לכם שם משתמש וסיסמא. אם לא, יש למלא טופס עם בקשה ללוג-אין בכתובת: www.legal500.com/faqs
טפסי ההגשה והממליצים התעדכנו, ותוכלו להוריד אותם כאן וכאן.

עדינה גרוסמן, ראש מחלקת ההגשות של משרדנו, משתפת במספר טיפים והמלצות:

  • כבכל שנה, אין לשנות את טופס הממליצים והטופס הכללי.
  • המתדולוגיה של הליגל 500 שונה מזו של צ׳יימברס באופו ה״ניקוד״ בעת קביעת הדירוג. הליגל 500 שם דגש רב יותר על מסמך ההגשה ופחות על הממליצים. פה המקום להדגיש שפידבק ממליצים הוא חשוב ומשמש בעיקר לכתיבת ה editorial.
  • מה שמשפיע על הדירוג האישי של עורכי הדין המובילים/דור העתיד/כוכבים עולים זה לא פידבק הממליצים אלא פידבק מקולגות.
  • הליגל 500 הרחיב את צוות המחקר וכנראה יעשה זאת גם השנה, כלומר, יתכן ויהיו מספר חוקרים אשר יחלקו את ההגשות מישראל ביניהם. משמעות הדבר שמידע שהועבר בעבר למדרג אחד לא בהכרח יועבר לחוקר חדש המתווסף לצוות.
  • לעניין ממליצים:
  1. אין הגבלה לעניין מספר הממליצים, אבל מומלץ שיהיו לפחות 20 ממליצים לכל תחום התמחות. ככל שיש יותר ממליצים, יהיה יותר פידבק לחוקרים.
  2. מי יכול להיות ממליץ ?  לקוחות, יועצים משפטיים של חברות, קולגות, שופטים בדימוס, רו"ח וכו'.
  3. אנא וודאו מראש שקיבלתם את הסכמת הממליצים לרשום אותם כממליצים.

תגובות

תגובות