טיפים להגשה מוצלחת מפי העורכת הראשית של הליגל 500

מועד הגשת הליגל 500 מתקרב, 10 באוגוסט ליתר דיוק, וזה הזמן להתחיל לעבוד על ההגשות, למי שטרם החל.

כדי לסייע לכם, פנינו לאלה מרשל, העורכת הראשית של הליגל 500 (אירופה, מזה״ת ואפריקה), לקבלת טיפים ותובנות.

שימו לב, טופס הגשה חדש – השתמשו בטמפלייטים הזמינים באתר Legal500 לטובת מילוי ההגשה שלכם, אנא שימו לב כיהמסמך הנמצא באתר הינו חדש ומעודכן לשנת 2021! – וודאו כי המסמך התקין בידיכם.

יש חשיבות רבה בחלק המקדמי – התייחסו לפתיח (שופ ווינדו) כאל הזדמנות לבדל את עצמכם: ציינו במה שונה תחוםההתמחות שלכם מהמתחרים, בהתייחס גם למומחיות נישתית יחודית לכם באותו התחום. מה אתם מציעים שאחריםאינם? חלק זה נותן למדרג הבנה טובה יותר ויכולת לעשות benchmark, בין משרדכם למתחרים.

תהיו סלקטביים במועמדים לדירוג האישי – השתמשו בקטגוריות האינדיבידואליות במטרה למנות: מי הם עורכי דיןהמובילים, שותפי "דור העתיד" ו-"הכוכבים העולים“ (עורכי דין שאינם שותפים) במשרדכם, אולם חשוב מאוד שתהיו ריאלייםואוטנתיים במהלך הסינון. כלומר, התמקדו רק בשמות הבולטים (בכנות) במשרדכם בכל קטגוריה. יש לציין, כי בעיני המדרג, התייחסות  לגורמים מרובים- בהכרח מקשה על החוקרים לנפות מי הם עוה"ד הבולטים ואלו שאינם, לפיכך הדבר עלוללפגוע בדירוג שלכם.

חובת ההוכחה עליכם – וודאו שעוה"ד שבחרתם להעמיד בדירוג האישי בקטגוריות לעיל, באים לידי ביטוי בהשתתפות/הובלתהתיקים בגוף ההגשה, במקומות המיועדים לכך. באופן אידיאלי, המדרג ישים לב לעורכי דין שמשחקים תפקיד מרכזיבעסקאות/תיקים.

החשיבות בבחירת הממליצים -אין הגבלה למספר הממליצים, אבל חשוב לרשום את אלו שבאמת עשויים לסייע לכם, בפרטכאלו המסוגלים להעריך את החוזקות של עוה"ד הנמנים בקטגוריות האינדיבידואליות (מובילים, דור העתיד וכוכבים עולים) ולהעניק חוות דעת חיובית.

דגשים שיש לקחת בחשבון כאשר אתם ניגשים לכתוב ולפרט על התיקים  והעסקאות שלכם:

  • התמקדו ב-20 תיקים בולטים בלבד וציינו מדוע הם מורכבים משפטית, דורשים מומחיות ספציפית, יחודיים, בעלימשמעות ועוד.
  • הימנעו מלהתייחס לעסקיו של הלקוח שאותו אתם מלווים/מייצגים בפירוטכם על התיק.
  • על אף שמקובל להתייחס לתיקים שעודם בעבודה, אנא ספקו עדכון ברור על העבודה אשר נעשתה במהלך פרק הזמןהרלוונטי של המחקר (אוג׳ 2019 עד יולי 2020).
  • מלאו את כל הרובריקות הקיימות בחלק המפרט על התיקים, כולל תאריך ההתחלתי והסופי, למעט תיקים שעדייןבהתהוות (ואז לכתוב במקום תאריך סיום ongoing).
  • שימו לב שהמדרג לא יכול לערוב לכך כי תיקים נוספים, מעבר ל-20 (כפי שנתבקש מכם) – יקבלו כל התייחסות אויקראו כלל.
  • טווח הזמן שמדריך הדירוג לשנת 2021 יתייחס אליו, הינו העבודה שנעשתה בין אוגוסט 2019 לבין יולי 2020. לא לפני!

לסיום, המדרג חוזר ומפציר בכם- עמדו בדד-ליין של ההגשה עצמה והממליצים!

תגובות

תגובות