פרסום דירוג World Tax ו World TP לשנת 2021

מדריך הדירוג הנישתי World Tax פרסם את הדירוג לשנת 2021, זאת לאחר שב-28 ביוני פרסם את הדירוג לשנת 2020.

הפרסום הנוכחי, כפי הנראה, הוא הרחבה על הפרסום הקודם ומעין מקצה שיפורים לדירוג הקודם.

דירוג ה- World Tax מתחלק לארבע טבלאות דירוג: מיסוי כללי, לקוחות פרטיים, מיסוי נדל״ן וליטיגציה של מיסוי. בנוסף, קיים דירוג אישי, המקטלג את המדורגים כ Tax Leader או כ Highly Regarded. הדירוג האישי הינו בשלשה תחומים: נשים בתחום המיסוי, ליטגיציה של מיסוי ומיסוי עקיף.

במקביל, התפרסם גם דירוג ה-World Transfer Pricing לשנת 2021, היוצא לאור גם הוא על ידי ה-International Tax Review.

המאפיין את ה-ITR, שהוא מדרג יחדיו משרדי עורכי דין ומשרדי רואה חשבון בתחום המיסים.

להלן עיקרי דירוג 2021 של World Tax:

מיסוי כללי- 

לא היו שינויים מלבד העליה של משרד מיתר לקב׳ איכות 1.

Tier 1
EY
Gornitzky & Co
Herzog Fox & Neeman
Meitar | Law Offices (moved up from tier 2)
PwC
Shekel & Co
Tier 2
BDO Israel
Deloitte
Goldfarb Seligman & Co
KPMG
S Horowitz & Co
Yigal Arnon & Co
Tier 3
Alter Attorneys at Law
Benjamini & Co
Dr M Druker & Co
Eitan Mehulal Sadot
Fahn Kanne & Co
Fischer Behar Chen Well Orion & Co
Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz
Professor Bein & Co
Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
Ziv Sharon & Co
Tier 4
Barnea Jaffa Lande & Co
Elieser Kaplan
ZAG-S&W

לקוחות פרטיים -

משרד הרצוג פוקס נאמן נשאר יחיד בראש הדירוג בעקבות ירידה של משרד ש.הורוביץ לקב׳ איכות 2. משרד מיתר עלה לקב׳ איכות 2 וגורניצקי נכנסו לקבוצת איכות זו גם כן.

Tier 1
Herzog Fox & Neeman
Tier 2
Barnea Jaffa Lande & Co
Goldfarb Seligman & Co
Gornitzky & Co (new)
Meitar | Law Offices (moved up from notable)
S Horowitz & Co (moved down from tier 1)

מיסוי נדל״ן - 

כמעט כל הדירוג השתנה, מאז סוף יוני 2020. קבוצת האיכות הראשונה כוללת עתה שני משרדים אשר לא נכללו בדירוג הקודם – גורניצקי ומשרד מאיר מזרחי. קב׳ האיכות השניה כוללת עתה, מלבד הרצוג וטולצ׳ינסקי – שכבר היו בקב׳ איכות זו בדירוג הקודם, גם את ממשרד מיתר שירד מקב׳ איכות 1. משרד רואה החשבון בי די או ומשרד רואה החשבון דלויט מצטפרים למשרד יגאל ארנון בקב׳ איכות 3. לסיום, משרד שקל ושות׳ נכנס לדירוג תחת other notable.

Tier 1
Gornitzky & Co (new)
Meir Mizrahi & Co (new)
Tier 2
Herzog Fox & Neeman
Meitar | Law Offices (moved down from tier 1)
Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
Tier 3
BDO Israel (new)
Deloitte (new)
Yigal Arnon & Co
Other notable
Shekel & Co (new)

ליטיגציה של מיסוי -

לא היו שינויים בקב׳ איכות 1 (גורניצקי והרצוג) ובקב׳ איכות 2 (איתן מהולל שדות, שקל ושות׳, יגאל ארנון וזיו שרון). בקב׳ איכות 3, משרד אלתר ומשרד ברנע נכנסו לדירוג ומצטרפים למשרד דרוקר ושות׳. משרד בנימיני ושות׳ נכנס לדירוג תחת other notable.

Tier 1
Gornitzky & Co
Herzog Fox & Neeman
Tier 2
Eitan Mehulal Sadot
Shekel & Co
Yigal Arnon & Co
Ziv Sharon & Co
Tier 3
Alter Attorneys at Law (new)
Barnea Jaffa Lande & Co (new)
Dr M Druker & Co
Other notable
Benjamini & Co (new)

דירוג אישי -

  • בדירוג האישי 33 עורכי דין ורואי חשבון.
  • נשים מובילות במיסים – ארבע עורכות דין בדירוג יוקרתי זה: הנרייט פוקס (פרל כהן), איריס ויינברגר (הרצוג), ענת שביט (פישר בכר) ומיכל זילברשטיין (ד. פוטשבוצקי).
  • עשרה עו״ד מוזכירם בדירוג האישי תחת ליטיגציה של מיסוי: מאיר לינזן, קובי שרביט עופר גרנות (הרצוג), ערן למפרט ואופיר לוי (יגאל ארנון), פיני רובין ודני פסרמן (גורניצקי), ליאור נוימן (ש הורוביץ), זיו שרון (משרד זיו שרון) ומשב שקל שנכנס לראשונה לדירוג (משרד שקל ושות׳).
  • חמישה עו״ד מוזכרים בדירוג האישי תחת מיסוי עקיף: מאיר לינזן ואיריס ויינברגר (הרצוג), אהוד קורנפלד (איתן מהולל שדות), ענת שביט (פישר בכר) ומיכל זילברשטיין (ד. פוטשבוצקי).
  • עו״ד נוספים שמוזכרים כמובילים בתחום (Tax Leaders): טל עצמון (גולדפרב), אלדר בן רובי ושאול גרוסמן (מיתר),גיל גרדי (גורניצקי), דורון לוי (עמית פולק מטלון), ירון מהולל (איתן מהולל שדות), יניב שקל (שקל ושות׳) ואיל שנהב (גרוס).

לצפיה בדירוג המלא: https://www.itrworldtax.com/Jurisdiction/Israel/Rankings/48#rankings

להלן עיקרי World Transfer Pricing 2021:

להלן הדירוג:

Tier 1
EY
PwC
Tier 2
BDO Israel
Deloitte
Fahn Kanne & Co
Gornitzky & Co
Herzog Fox & Neeman
KPMG
Other notable
Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
Yair Benjamini Law Offices
Yigal Arnon & Co

דירוג אישי:

מתוך חמישה מדורגים, ארבעה הם רואי חשבון ואחד בלבד עורך דין – אלי בר-צבי ממשרד הרצוג.

  לצפיה בדירוג המלא: https://www.worldtransferpricing.com/Jurisdiction/Israel/Rankings/45#rankings

תגובות

תגובות