ב-2024 יש יותר שינויים בדירוג מאשר בשנתיים האחרונות ביחד. למרות ש-133 הוא מספר גבוה, הוא נמוך ממספר השינויים הכוללים ב-2020 (134 שינויים), 2019 (175 שינויים) ו-2018 (138 שינויים.
בשלוש השנים האחרונות ברציפות ראינו יותר תנועה למטה מאשר למעלה בטבלאות הדירוג. השנה ספרנו כמעט פי 3 שיפורים יותר (מעלה וחדש).
בניגוד לשנת 2023, שבה עיקר ההתמקדות הייתה ב"דור הבא" ו"כוכבים עולים", השנה עיקר המיקוד בטבלת הדירוג האישי היה ביחידים המובילים.

בעקבות פרסום הדירוג, חברת נישליס ליגל מרקטינג מציגה מחקר מעמיק  ומקיף המציג את נתוני דירוג 2024 בהשוואה לדירוגים אשר התפרסמו בשנים הקודמות. המחקר כולל:

  • תקציר מנהלים של הדירוג 
  • הצגת סך השינויים בדירוג (מחולק לפי תחומים ולפי דירוג אישי)
  • מספר תזוזות לפי פילוח של כל תחום
  • שינויים בדירוגים האישיים 
  • ציון משרדי עורכי הדין שרשמו את מספר השיפורים הרב ביותר
  • אזכור המשרדים שהצליחו להעפיל למרמומי הדירוג, הן באישי והן במחלקתי.