השנה ניתן לסמן את הדירוג השנתי של צ׳יימברס כשנת תיקון ואיזון של הטבלאות היחסית חדשות – סטארטאפים ו- IT והגנת מידע, לצד הורדה של קבוצת איכות 4 בשני דירוגים – קנין ופירוקים. ארבעת התחומים הנ״ל אחראים על 65 אחוז מכלל השינויים בדירוגים המחלקתיים השנה. מענין גם לציין שבשני תחומים, מהגדולים ביותר – מיזוגים ונדלן, לא נרשמו כלל שינויים. 

שינוי חדש היה חלוקה של הדירוג האישי בתחום המיזוגים והרכישות לשתי טבלאות – מיזוגים ומיזוגים:טק. חלוקה זו נעשתה על דעת המדרג ולא מן הנמנע שנראה בדירוג של 2024 תזוזות רבות שנועדו לתקן ולהסדיר זאת.

הפרסום השנתי של דירוג המחלקות המשיך את המגמה, בה דוגל מדריך זה, בדמות שמרנות ואיפוק בכל הקשור לדירוגים המחלקתיים, עם 53 שינויים (בהשוואה ל-60 בדירוג 2022). הדירוג האישי הראה 99 תזוזות, בהשוואה ל 171 בדירוג 2022.

בעקבות פרסום הדירוג, חברת נישליס ליגל מרקטינג מציגה מחקר מעמיק  ומקיף המציג את נתוני דירוג 2023 בהשוואה לדירוגים אשר התפרסמו בשנים הקודמות. המחקר כולל:

  • תקציר מנהלים של הדירוג 
  • הצגת סך השינויים בדירוג (מחולק לפי תחומים ולפי דירוג אישי)
  • מספר תזוזות לפי פילוח של כל תחום
  • שינויים בדירוגים האישיים 
  • ציון משרדי עורכי הדין שרשמו את מספר השיפורים הרב ביותר
  • אזכור המשרדים שהצליחו להעפיל למרמומי הדירוג, הן באישי והן במחלקתי.